SmarTips - Kollektor - tipper

tipper
  tipper.pl - kollektor för www.tipper.se

SYNOPSIS
  tipper.pl -tips <tipstyp>

OPTIONS
  -help  Kort hjälptext

  -man  Utförligare hjälptext

  -tips  <tipstyp>

       stryk - http://www.tipper.se/oldstryktipset
       europa - http://www.tipper.se/oldeuropatipset

DESCRIPTION
  tipper.pl hämtar viktningsinformation ifrån
  http://www.tipper.se/oldstryktipset/ eller
  http://www.tipper.se/oldeuropatipset/ och omvandlar denna till
  promilletal.

Installation: Du kan nu använda kollektorn i dina egna experter.