SmarTips

   Det sannolikhetsberäknande stryktips-programmet 
I SmarTips ställer du in hur stor sannolikhet det är att det blir 1:a, X och 2:a i varje match. Denna inställning ligger till grund för hela ditt tipssystem och därmed hur mycket du satsar på de olika utfallen i matcherna! För att underlätta och snabba upp inställningsarbetet finns ett antal experter du kan konsultera. Du kan exempelvis konsultera svenska folket och får då reda på exakt hur det svenska folket spelat i de olika matcherna för tillfället. Experterna består av en eller flera fristående kollektorer och du kan skapa dina egna kollektorer om du exempelvis har en egen statistikdatabas du vill använda via ett mycket enkelt API för programmerare. Läs mer om kollektorer.
Support: Skriv ett ebrev till SmarTips utvecklare om du behöver hjälp med något eller har några synpunkter. Var med och påverka hur programmet utvecklas genom att bidraga med dina idéer! Väldigt många av detaljerna i SmarTips har tillkommit efter förslag ifrån användare. epost-adress

Några av fördelarna med SmarTips
 • Fullversionen av SmarTips är helt gratis - men du är naturligtvis välkommen att donera ett valfritt belopp för att stödja utvecklingen av SmarTips via PayPal-länken till höger.
 • Mycket(!) fiffig tipsmotor.
 • Ingen slumpning av raderna i dina tipssystem - Dina inställningar och sannolikhetsberäkningarna styr helt och hållet! Varför överlåta insatsen till en slumpgenerator?
 • Avancerat reducerings-filter som är förhållandevis enkelt att förstå sig på.
 • En mängd inbyggda och konfigurerbara experter kan ge förslag på inställningar.
 • Möjlighet att skapa egna mycket avancerade experter.
 • Inlämning av skapade system direkt till Svenska Spel via internet.
 • Helautomatisk rättningsfunktion som plingar då det blir mål och visar den prognostiserade utdelningen dina rader ger under pågående spel.
 • Publicering av rättnings-statusen på nätet i HTML, XHTML och WML-format!
  Se ställningen och din prognostiserade utdelning live i din mobiltelefon eller i din webb-browser helt gratis!
 • Stödjer både Stryktipset samt Europatipset
 • Har ett inbyggt Hjälpläge som i aktivt läge ger dig utförlig information om de olika möjligheterna du har bara genom att du rör muspekaren över de olika områdena i SmarTips-fönstret. Mycket enklare än att söka i en hjälptext.
SmarTips för Windows (Version 1.7.6.7)
SmarTipsInstaller.EXE
alternativt SmarTipsInstaller.ZIP

Vid minsta tecken på problem, kontakta epost-adress
SmarTipsInstaller.EXE är självinstallerande - Tanka ned och Kör som Administratör!
Vid problem, tanka ned och packa upp SmarTipsInstaller.ZIP istället.
Svara 'Ja' om Windows frågar dig om du verkligen vill köra SmarTipsInstaller.EXE och svara även 'Ja' om din brandvägg frågar om du vill låta SmarTipsInstaller.EXE koppla upp sig till www.smartips.se. Om du inte kan köra installationsprogrammet direkt ifrån din webbläsare, högerklicka på SmarTipsInstaller.EXE och välj Spara som... och spara ned installationsprogrammet på skrivbordet. Starta sedan installationsprogrammet som Administratör genom att högerklicka på det. Ta bort det ifrån skrivbordet när installationen är klar.

WARNING
If you own some electrical equipment made by D-Link, JVC, Hitachi or Lacie, there's a big risk you also own a power supply from Jentec Technology Co, LTD. My personal experiences with two of them, namely models JTA0302E-E and JTA0302F-E, have caused me many unwanted hours of grief. The units I've owned have been faulty and died/fried very easily when disconnected from the power outlet. Mean Time Before Failure (MTBF): Less than ten disconnections per unit. From now on, I'm taking no chances! If I ever stumble across a power supply from Jentec again, I'm getting a replacement before even trying to connect the Jentec.
/Ted Lyngmo
Div. skärmbilder

SmarTips @ Facebook

Det går även bra att donera till:
Lyncon
Bankgiro 5036-8083
Märk inbetalningen: SmarTips
Nyheter
2024-04-19 (v1.7.6.7)
Slutspelade matcher visas nu i grönt istället för ljusgrått.
2023-11-22 (v1.7.6.6)
Liten förbättring av hanteringen vid nedstängning.
2023-11-20 (v1.7.6.5)
Bugfix: När programmet stängdes kunde det hamna i vinkelvolten och stå på näsan.
2023-11-19 (v1.7.6.4)
Peo's batteri-koll tillagd. När du kör SmarTips på en dator där batteri-sladden inte är ikopplad visas nu batteri-status så att du inte glömmer att koppla i sladden innan du startar rättningen och går och sätter sig på puben.
2023-11-16 (v1.7.6.3)
Bugfix: Om man avslutade SmarTips samtidigt som raderna sorterades kunde programmet ibland missa att registrera att det avslutades korrekt, vilket resulterade i att en bugrapport skickades in nästa gång man startade.
2023-11-02 (v1.7.6.2)
Bugfix: Den interna loggern kunde försöka stänga fel "tråd" och SmarTips kan då i ovanliga fall krasha när man stänger ned SmarTips.
2023-10-31 (v1.7.6.1)
Snabbare sortering av raderna samt små interna förbättringar.
2023-05-27 (v1.7.6.0)
Ännu en anpassning till en förändring i Svenska Spels API. Utan denna uppdatering kan rader ej lämnas in och rättning av raderna kan ej ske m.h.a. Svenska Spel. Det går dock att exportera raderna som textfil och lämna in dem utan denna uppdatering.
2021-09-16 (v1.7.5.0)
En anpassning till en förändring i Svenska Spels API som träder i kraft 2021-10-14. Fr.o.m. detta datum kommer tidigare versioner av SmarTips inte att kunna lämna in rader till Svenska Spel.
2021-04-22 (v1.7.4.0)
En anpassning till en förändring i Svenska Spels API som träder i kraft 2021-06-01. Fr.o.m. detta datum kommer tidigare versioner av SmarTips inte att kunna kommunicera med Svenska Spel.
2021-02-02 (v1.7.3.14)
Under menyvalet "www" finns nu även liverättnings-sajten "tipsrader.se" med. Precis som när du klickar på "liverattning.se" så exporteras de tipsrader du har i SmarTips till filen RADER.TXT automatiskt för att underlätta uppladdning till sajten.
2021-01-13 (v1.7.3.13)
En anpassning till en förändring i Svenska Spels JSON-API (drawComment) som gjorde att år och veckonummer inte kunde läsas, vilket i sin tur gjorde att man inte kunde spara sina rader.
2020-12-11 (v1.7.3.12)
Bugfix: När man installerade SmarTips första gången sade SmarTips att man skulle fylla i sitt spelkortsnummer - vilket inte längre går att göra då det inte behövs.
2020-10-22 (v1.7.3.11)
Ytterligare förbättringar för att minska antalet felloggar.
2020-10-21 (v1.7.3.10)
En intern förbättring som bör minska antalet felloggar rejält.
2020-10-21 (v1.7.3.9)
Tog bort rättingen som använde SVT:s TextTV-sida då den tagits bort hos SVT.
2020-10-19 (v1.7.3.8)
Tog bort spelkortsnummer och lösenord då dessa ej används vid inloggning hos Svenska Spel längre.
2020-10-18 (v1.7.3.7)
En mindre intern förändring gällande rapporteringen av fel-loggar.
2020-10-15 (v1.7.3.6)
En liten förbättring för användare som kör SmarTips m.h.a. Wine som missades i den förra uppdateringen.
2020-10-14 (v1.7.3.5)
Små förbättringar för användare som kör SmarTips m.h.a. Wine.
Tog bort Dubbelvinsten som inte stöds sedan lång tid tillbaka.
Interna loggningsförbättringar.
2020-10-12 (v1.7.3.4)
Listan över antal rader med olika antal rätt på Rätta-fliken bör nu visas korrekt även för dem som kör SmarTips m.h.a. Wine. Den visade tidigare 12 rätt överst istället för 13.
Man kan nu även stänga av SmarTips m.h.a CTRL-C i terminal-fönstret när man kör Wine utan att det skapas en felrapport nästa gång man startar.
2020-10-07 (v1.7.3.3)
Diverse små interna förbättringar och uppstädning av gamla döda länkar.
2020-09-30 (v1.7.3.2)
Tog bort en död länk till Svenska Spel och uppdaterade en annan.
Uppgradering av tredjepartsbibliotek:
OpenSSL 1.0.2u
2020-07-05 (v1.7.3.1)
Liten intern ändring i loggnings-rutinen för att göra den lite stabilare.
2019-01-16 (v1.7.3.0)
Bugfix: Oddset-kollektorn räknade om oddset från Svenska Spel till promilletal felaktigt efter senaste ändringen i Svenska Spels API.
Uppgradering av tredjepartsbibliotek:
OpenSSL 1.0.2q
2018-07-15 (v1.7.2.1)
Rättning mot SVT's texttv-sida bör nu fungera.
2018-07-13 (v1.7.2.0)
Europatipsets kommande omgång går nu oftast att få fram. Den kommande omgången för just Europatipset är dold i Svenska Spels vanliga API vilket tidigare gjorde att man ofta inte fick fram någon kupong alls.
Många interna omstruktureringar gällande kollektorerna. En och annan liten potentiell minnesläcka försvann i samband med detta.
Rättningen bör nu fungera även om informationen från Svenska Spel's API ibland ser lite annorlunda ut i samband med lottningar av matcher m.m.
2018-07-04 (v1.7.1.0)
Nu är även rättningen anpassad till Svenska Spels nya JSON-API.
2018-07-03 (v1.7.0.0)
Anpassning till Svenska Spels nya JSON-API. En kollektor (experttipset) har utgått ur Svenska Spels API så efter uppgradering är det bäst att gå in i menyn "Expert\Underhåll" och högerklicka i det stora vita fönstret och där välja "Återställ samtliga Experter och Kollektorer". Starta därefter om SmarTips. Alla egen-definierade Experter & Kollektorer kommer att försvinna så om du gjort några egna inställningar är det bäst att anteckna vad du gjort först. Även information om inbördes möten och de fem senaste matcherna för båda lagen har utgått tyvärr.
Kända buggar: Rättningen fungerar inte ännu.
Uppgradering av tredjepartsbibliotek:
OpenSSL 1.0.2o
2017-05-23 (v1.6.5.1)
Möjligheten att skicka in raderna till Svenska Spels gamla sajt är nu borttagen ur SmarTips då den möjligheten är borttagen hos Svenska Spel.
2017-02-16 (v1.6.5.0)
Små visuella ändringar och bugfixar.
Uppgradering av tredjepartsbibliotek:
OpenSSL 1.0.2k
2016-05-24 (v1.6.4.4)
Liten bugfix: Om man tittade på väldigt gamla omgångar kunde SmarTips krascha.
2016-05-13 (v1.6.4.3)
Bugfix: Efter inläsning av gamla rader var det möjligt att väga raderna på nytt.
2016-05-12 (v1.6.4.2)
En liten uppgradering av Reduceringsfliken för att den skall se bättre ut i Wine.
Bugfix: FTP-överföringarna klunde stanna av om inget lag gjort mål på länge.
2016-05-10 (v1.6.4.1)
En mindre uppdatering av det matematiska filtret för att det skall se bättre ut i Wine.
Uppgradering av tredjepartsbibliotek:
OpenSSL 1.0.2h
2016-04-28 (v1.6.4.0)
Huvudformuläret har fått en första ansiktslyftning. Typsnittet är mer enhetligt, siffrorna är högerjusterade, mål-rutorna är placerade mellan lagen och den arga rödbruna markeringen av utfall med samma promilletal har nu fått en mildare ljusgul ton. Det mesta bör se bättre ut även i Wine men några detaljer ser förmodligen lite sämre ut än tidigare. Arbetet med att lösa det är på planeringsstadiet.
OldSchool-kollektorn som används i experten Klassikern har även fått ett nytt standard-typsnitt då det gamla saknades hos många.
Viss felsökningsinformation som sparades i en fil tills nästa gång man startade SmarTips har nu tagits bort då det i vissa fall kunde göra att det tog lång tid att stänga av SmarTips.
En test av olika typsnitt på huvudformuläret kan nu göras i menyn "Redigera\Inställningar\Testa typsnitt". Dessa inställningar sparas inte utan är bara till för att kunna utvärdera hur SmarTips kan se ut med olika inställningar på olika plattformar.
Bugfix: En rättning i XML-tolken gör nu att lag med special-tecken i namnet bör presenteras korrekt.
Uppgraderingar av tredjepartsbibliotek:
Indy 10.6.2.0 (5359)
OpenSSL 1.0.2g
2016-03-14 (v1.6.3.2)
Utskriftsfunktionen något förbättrad och bör nu även fungera i Windows-emulatorer (Wine etc.).
2016-03-13 (v1.6.3.1)
Det är nu möjligt att lämna in raderna via Svenska Spels gamla API vilket möjliggör bolagsspel hos Svenska Spel.
2016-03-13 (v1.6.3.0)
Några förändringar för att få några av SmarTips-fönstren att se bättre ut om man kör SmarTips i Windows-emulator (Wine etc.).
Vid rättning visas nu fönstret med Reduktionsträffar framför Radinspektionsfönstret (om man har det uppe).
Bugfix: SmarTips kunde krascha vid avstängning om man varit inne i Expert-formuläret växlat till Europatips-experter.
2016-03-01 (v1.6.2.2)
Några små förändringar för att få några av SmarTips-fönstren att se bättre ut om man kör SmarTips i Windows-emulator (Wine etc.) + några små optimeringar i FTP-klienten.
2016-02-26 (v1.6.2.1)
Diverse pyttesmå förändringar lite här och där för att göra användargränssnittet mindre irriterande i vissa situationer + en mängd interna förbättringar.
OBS: SmarTips-versioner äldre än 1.6 kommer att sluta fungera som avsett så snart Svenska Spel stänger av sitt gamla kommunikations-gränssnitt för externa tipsprogram. Detta kan ske vilken dag som helst.
2016-02-25 (v1.6.2.0)
Ikonen uppe till vänster i FTP-klienten visar nu uppkopplings-status i färg.
Bugfix: Med fel lösenord kraschade FTP-klienten i version 1.6.1.
2016-02-25 (v1.6.1.0)
Den inbyggda FTP-klienten är uppgraderad. Detta innebär att nu är all internet-kommunikation i SmarTips uppgraderad och utflyttad till den nya DLL:en (LynNet.DLL).
2016-02-12 (v1.6.0.0)
Kritisk uppgradering!
Tidigare versioner av SmarTips kommer snart inte att kunna lämna in tipsrader till Svenska Spel eller att be Svenska Spels experter om råd p.g.a. ändringar på Svenska Spels sajt.
All HTTP-kommunikation i SmarTips är nu placerad i en separat DLL (LynNet.DLL). Detta möjliggör uppgradering av komponenter som sköter kommunikationsprotokoll m.m. Det gäller exempelvis OpenSSL som sköter krypteringen i överföringen mellan SmarTips och Svenska Spel. SSL/TLS-protokollet i SmarTips är nu ändrat från TLSv1 till TLSv1.2.
2016-02-12 (v1.5.9.0)
Beta-version - innehåller en liten minnesläcka.
2015-12-09 (v1.5.8.5)
SmarTips kunde krascha direkt vid uppstart p.g.a. krångel med den automatiska proxy-detekteringen. Denna är nu helt och hållet omskriven och om några problem kvarstår så bör det nu bli lättare att hitta orsaken.
2015-11-12 (v1.5.8.4)
Om man lämnade datorn i fred kunde FTP-överföringen ställa sig och vila tills man började använda datorn igen. Detta är nu åtgärdat så att man kan följa matcherna via mobiltelefon m.m. igen.
2015-10-29 (v1.5.8.3)
Det är nu möjligt att titta på lagens resultat i de senaste matcherna och lagens inbördes möten i matcherna på historiska kuponger långt tillbaka i tiden.
2015-10-28 (v1.5.8.2)
Att hämta veckans kupong går nu väldigt mycket fortare än tidigare.
2015-10-27 (v1.5.8.1)
Experter som baseras på kollektorerna Folkets röst, Oddset, Tio tidningar tips och Experttipset kan nu konsulteras även för historiska omgångar.
2015-10-27 (v1.5.8.0)
Möjlighet att hämta hem kupong från valfri omgång tillagd. Ställ in omgångsnumret i rutan uppe till höger och dubbelklicka sedan i rutan.
2015-10-26 (v1.5.7.6)
Bugfix: Muspekaren visade felaktigt att SmarTips stod och arbetade hela tiden efter att en sparad fil med rader laddats in.
2015-10-24 (v1.5.7.5)
Diverse små detaljer i användargränssnittet uppdaterade. Man kan nu avbryta vägningen och behöver inte längre klicka på sorterings-knappen efter att man ställt in referensvikten m.m.
Om du nu har 1.5.7.3 installerad kan du få proglem vid uppgraderingen. Tanka då ned installationsprogrammet ifrån www.smartips.se och kör det så löser det sig.
2015-10-21 (v1.5.7.3)
Diverse små uppstädningar i installationsprogrammet. Om du har haft problem med att SmarTips tycker att det finns en ny version trots att du just uppgraderat - kör då INTE den automatiska uppgraderingen innifrån SmarTips denna gången. Ladda istället hem SmarTipsInstaller.EXE från www.smartips.se och kör som Administratör.
Pytte-bugfix: En kraschrapport avslöjade en situtation då SmarTips kunde avslutas lite felaktigt trots att man gjorde en kontrollerad avstängning av av datorn.
2015-10-18 (v1.5.7.2)
FTP-klienten överför nu filerna till temporära filer som den sedan flyttar till rätt plats. Detta för att webservern inte skall råka visa en tom eller trasig rättningssida under pågående överföring.
2015-10-17 (v1.5.7.1)
SmarTips hindrar nu Windows från att gå ned i strömsparläge.
2015-10-16 (v1.5.7.0)
FTP-klienten omskriven ifrån grunden för att bli mera robust. Innehåller även en mängd andra småfixar.
2015-10-02 (v1.5.6.1)
En indikator visar nu när veckans kupong-information hämtas.
2015-10-01 (v1.5.6.0)
Rättningssidorna (XHTML och HTML4) är nu mer responsive vilket gör att de ser bättre ut på små skärmar (mobiltelefoner).
Säkrare hämtning av all internet-information.
En liten bug rättad som visade sig om man laddade in tipsrader ifrån en tipsfil och stängde av SmarTips samtidigt.
2015-09-24 (v1.5.5.1)
Diverse små knepigheter fixade, i övrigt inga förändringar.
2015-09-19 (v1.5.5.0)
Ytterligare en anpassning till SVT's nya rättningssida plus ett stort antal småfixar.
2015-09-16 (v1.5.4.9)
Anpassning till SVT's nya rättningssida.
Bugfix: Vid rättning kunde programmet krascha efter lång tid.
2015-09-09 (v1.5.4.8)
Det är nu möjligt att spara raderna på valfri plats om biblioteket där raderna vanligtvis sparas ej är tillgängligt.
2015-03-01 (v1.5.4.7)
Makalös uppsnabbning av reduceringen. Detta märks särskillt tydligt vid mycket stora system med 1-13 i teckenskillnad. 20000 rader tar nu c:a 0,1 sekunder med denna teckenskillnad även på en gammal dator.
Det "fladdrande" splash-fönstret som dyker upp när man startar SmarTips bör inte fladdra längre.
En ohemul mängd potentiella minnesläckor tätade.
Avstängning av datorn under tiden SmarTips kör bör nu resultera i mycket få krascher.
Ytterligare förfining av de krasch-rapporter som trots allt kan tänkas dyka upp.
2015-03-01 (v1.5.4.6)
Några mindre buggrättningar.
2015-02-26 (v1.5.4.5)
Filtret "Minsta sannolikhetsskillnad: Egen uppskattning - Svenska Folkets" borttaget.
Många små buggar och en stor minnesläcka som infördes 2007-09-21 rättade.
Förhoppningsvis minskar detta antalet krasher som vissa drabbas av.
SmarTips interna loggnings-funktion har dessutom gjorts om så att krasch-loggarna blir mer lättanalyserade.
2015-02-12 (v1.5.4.4)
Möjlighet att återställa SmarTips expert- och kollektor-inställningar tillagd.
Bugfix: En liten minnesläcka fixad.
2013-12-11 (v1.5.4.3)
Reduceringen uppsnabbad (50-60%).
Inläsning av sparade rader uppsnabbad.
Den fula blå rutan i radinspektions-fönstret är borttagen.
2013-12-06 (v1.5.4.2)
Möjlighet att se fördelningen i antal rader med 1, X och 2 per match i radinspektions-fönstret.
Reduceringen något uppsnabbad (upp till 15%).
2013-09-17 (v1.5.4.1)
Nu hämtas information om pågående matcher på SVT's nya målservice-sida.
2013-09-17 (v1.5.4.0)
Nu finns möjlighet att sprida ut raderna i det intervall kring referensvikten man valt i referensvikts-inställningen.
Några små minnesläckor är fixade också.
2012-08-18 (v1.5.3.8)
Liten anpassning till SVT's rättningssida.
2012-05-28 (v1.5.3.7)
När man nu väljer 'Ny tippning' efter att ha laddat en fil med rader så återställs alla parametrar till ursprungsläget.
2012-05-25 (v1.5.3.6)
Länkar till externa tjänster samlade under den nya fliken 'www'.
Om man klickar på någon av de externa liverättnings-tjänsterna så exporteras automatiskt de rader du har laddat i SmarTips för tillfället och sökvägen till filen du kan ladda upp till den externa tjänsten läggs i klipp-och-klistra-bufferten.
2012-05-23 (v1.5.3.5)
Möjlighet att exportera raderna till en textfil tillagd.
XHTML-rättningen något tillsnyggad.
Max antal rader utökat till 20000.
2012-05-23 (v1.5.3.4)
Bugfix: Histogrammet ritades helt fel i version 1.5.3.3.
2012-05-22 (v1.5.3.3)
Ytterligare en anpassning till SVT's nya rättningssida (gällande Europatipset).
2012-05-21 (v1.5.3.2)
Anpassning till SVT's nya rättningssida.
Bugfix: Oddset-kollektorn fungerade inte som den skulle sedan version 1.5.3.0.
2012-05-15 (v1.5.3.1)
Något tillsnyggad HTML-rättningssida och ännu ett försök att få bort felmeddelandet då SmarTips avslutas.
2012-05-14 (v1.5.3.0)
Anpassning till Svenska Spels nya krypterade API.
Tidigare versioner av SmarTips fungerar ej längre tillsammans med Svenska Spels sajt.
2012-01-27 - En förändring på Svenska Spels sajt har gjort att kollektorerna (och därför även experterna) slutat att fungera. För att lösa problemet: Starta SmarTips, gå in under Hjälp\Forcera installation av den senaste officiella versionen och välj därefter OK. När installationen är klar bör experterna fungera igen.
2010-05-09 (v1.5.2.8)
Anpassning till SVTs nya rättningssida.
2010-02-23 (v1.5.2.7)
Bugfix: SmarTips kraschade vid programavslut för vissa användare. Denna version gör krascherna färre.
2009-10-16 (v1.5.2.5)
Bugfix: Användarnamnet och lösenordet kopierades in fel till klipp och klistra-bufferten under vissa omständigheter. Om du haft problem med inloggningarna och/eller överföringarna av tipsraderna till Svenska Spel, gå in i SmarTips\Inställningar och fyll i användarnamn och lösen på nytt (även om det ser redan rätt ut på skärmen).
2009-10-16 (v1.5.2.4)
Möjlighet att ställa in passivt läge (PASV) tillagd i FTP-klienten.
2009-06-10 (v1.5.2.3)
FTP-klienten omskriven för att inte "låsa" SmarTips då filöverföringar sker.
2009-06-08 (v1.5.2.2)
Diverse interna förbättringar i den automatiska proxydetekteringen.
2009-06-07 (v1.5.2.1)
Bugfix: Användarnamnet och lösenordet blev felaktigt sparade i version 1.5.2.0.
2009-06-06 (v1.5.2.0)
Det matematiska filtret och fönstret som visar reduktionsträffarna känner nu båda till styrparametrarna 'skillnad och kvot mot Svenska Folket'.
2009-06-05 - Vidareutveckling!
Det matematiska filtret som haft två parametrar på prov (skillnad och kvot mot Svenska Folket) får nu dem permanent. I fortsättningen kommer även dessa att visas i fönstret som visar Reduktionsträffar under pågående spel. Förhoppningen är att denna förbättring kan släppas i tid till morgondagens Stryktipsomgång.
2009-06-04 - Anpassningar har skett
för att SmarTips skall fungera när Svenska Spel påbörjar sina förändringar den 8:e Juni. Dessutom kommer de två filter som funnits på prov i ett år att få bättre stöd. Siktar på att släppa en ny version innan 2009-06-14.
2009-05-31 (v1.5.1.0)
Anpassningar till Windows Vista och den kommande Windows-versionen, Windows 7.
Bugfix: Då programmet avslutades kunde det i krascha i sällsynta fall. Detta bör vara fixat nu.
2009-05-29 - Fixat lite med infrastrukturen.
SmarTips' källkod har varit illa ute sedan förra versionen släpptes. Hårddisken kraschade och backuperna var inget vidare de heller. Nu är innehållet på hårddisken räddat och utvecklingen är igång igen. Denna veckan testas en ny version av SmarTips som funkar bättre med Windows Vista och även med Windows 7. Faktum är att all utveckling nu sker i Windows 7-miljö för att minimera antalet överraskningar när 7:an väl släpps officiellt. Om lördagens tester faller väl ut kommer en ny version av SmarTips att släppas på söndag.
2008-09-15 (v1.4.080915)
Anpassning till Svenska Spels interna förändringar. Du måste uppgradera till denna version för att SmarTips skall fungera korrekt.
2008-05-12 (v1.4.080512)
Antalet crasher vid programavslut bör nu bli färre.
2008-05-11 (v1.4.080511)
Nu räknas matcher som inte är påbörjade ej med när rättningen sker.
2008-04-14 (v1.4.080414)
Bugfix: Efter radinläsning visade fönstret med reduceringsträffarna felaktiga siffror för FAT-filtret.
2008-04-11 (v1.4.080411)
Mycket små utseendemässiga förändringar. Markören visar bl.a. när SmarTips jobbar och när man har hjälpläget aktiverat. Div. interna förbättringar.
2008-04-08 (v1.4.080408)
Ny reduceringsparameter: Mesta teckenskillnad mellan alla raderna.
Div. intern uppstädning i programkoden och mer informativa loggfiler. Inga större synbara skillnader utåt.
2008-04-06 (v1.4.080406B)
Bugfix: Referensviktinställningen och reduceringsparametrarna visade fel värden efter inläsning av en radfil. Raderna var riktiga men parametrarna presenterades inkorrekt.
2008-04-06 (v1.4.080406)
När SmarTips startas väljs nu automatiskt den typ av tipssystem som det är troligast att man vill skapa.
2008-04-05 (v1.4.080405B)
Bugfix: M-filtrets promilletal sparades inte i radfilen så M-filtret visade fel vid rättning. Detta gäller endast Stryktipset vecka 14 2008.
2008-04-05 (v1.4.080405)
Det matematiska filtret baserar sig nu på hur Svenska Folket spelat oavsett vad man själv ställt in för sannolikhetstal. Det finns även två nya parametrar i det matematiska filtret. Dessa är under utvärdering och bör ej användas om du inte är extremt säker på vad de innebär. Om du trots allt använder dem, kontrollera teckenutfallet i radinspektionsfönstret noga innan du lämnar in dina rader!
Förändring: Nu rapporteras alltid din loggfil in till SmarTips utvecklare om programmet kraschar. Tidigare hade man valet att låta bli, men antalet inrapporterade loggfiler har varit mycket lägre än förväntat (totalt 2!!!).
2008-04-01 (v1.4.080401)
Bugfixar: Om man uppgraderade eller startade två SmarTips samtidigt så trodde SmarTips att något var fel och ville att man skulle skicka in en felrapport.
2008-03-31 (v1.4.080331)
Ny kollektor kallad OldSchool. Den låter dig mata in en kupong på det klassiska sättet. Denna kollektor används i den nya experten Klassikern.
Bugfix: Om överföringen av raderna till Svenska Spel misslyckades så försökte SmarTips att överföra dem om igen i all evighet.
2008-03-30 (v1.4.080330)
Bugfix: Använde man reduceringsparametern för att skippa rader närmast referensvikten så kunde under vissa omständigheter analysen av tipssystemet visa felaktiga siffror.
2008-03-29 (v1.4.080329)
Bugfixar:
★ När radfiler lästes in dök skärmen med det matematiska filtret upp.
★ Starttiden på HTML-rättningen såg lite lustig ut.
2008-03-27 (v1.4.080327)
Nu markeras sannolikhetstal som satts till lika värden i rött för att man enklare skall kunna hitta dem. Det är ju sällan det är två utfall som har exakt lika stor sannolikhet.
2008-03-26 (v1.4.080326)
Diverse uppdateringar som gjorde att versionen stegades upp till 1.4.
★ Nu finns ett Hjälpläge som du kan aktivera i hjälpmenyn. Hjälpläget gör att du får utförlig information om de saker du håller muspekaren över. Denna funktion är långt ifrån klar men på god väg.
★ En av de centrala funktionerna är väldigt uppsnabbad vilket gör att reduceringen och analysen av raderna när man gör stora tipssystem går betydligt mycket fortare.
★ Inmatningsfälten på reduceringsfliken är omplacerade och strukturerade enligt samhörighet. Hör av er om den nya placeringen orsakar er mera problem än nytta.
★ Nu finns separata knappar för att krympa och expandera FAT och 1X2 filtren.
★ Efter reduceringen visas nu radernas medelvikt och variationsbredd. Jag vet inte om det är intressant, men uppgifterna kom på köpet :-)
★ Rutan som visar Rätt/Rad är krympt för att spara plats - Om ingen har behov av att ha den kvar så kommer den förmodligen att försvinna på sikt.
2008-03-25 (v1.3.080325)
Nu görs en analys av det skapade tipssystemet som visar gällande garantitabell om rätt rad passerar det inställda reducerings filtret. Chansen att rätt rad skall passera reduceringsfiltret visas också. Dessutom finns nu knappar för FAT och 1X2-filtren för att återställa standardintervallen och för att krympa och expandera intervallen.
2008-03-24 (v1.3.080324)
Nu finns ett helt nytt reduceringsfilter kallat FAT. M.h.a. detta kan man styra hur många tecken på raderna som skall hämtas ifrån första, andra och tredjehandsutfallen i matcherna. Detta filter ersätter helt de gamla filtren 'Minsta/Mesta teckenskillnad mot raden med högst vikt'.
2008-03-23 (v1.3.080323)
Bugfix: Xhtml-rättningen visade fel färger som ett resultat av den senaste veckans ganska omfattande förändringar i programmet.
2008-03-22 (v1.3.080322C)
Bugfix: HTML-rättningen visade inte reduceringsparametrarna förrän prognoserna ifrån Svenska Spel dök upp.
2008-03-22 (v1.3.080322B)
Bugfixar: HTML-rättningen visade felaktiga promilletal efter förra uppgraderingen. Väldigt gamla radfiler (ifrån 2002) läses nu in korrekt.
2008-03-22 (v1.3.080322)
Vägningen av raderna ordentligt uppsnabbad.
2008-03-21 (v1.3.080321)
M-filtret är nu något enklare att ställa in. Håll er helst på en Träffsannolikhet över 500 ‰ för att skapa hyffsat sannolika rader. Den nya skärmen som visar reduceringsträffar visar nu träffarna i M-filtret tydligare.
2008-03-20 (v1.3.080320)
En helt ny skärm visar nu hur väl dina reduceringsparametrar fungerar under pågående rättning samt när du testar ditt system m.h.a. slump-knappen. Dessutom visas de högsta promilletalet i varje match nu i fet stil för att man enklare skall kunna se raden med högst vikt. Stegade upp versionsnumret till version 1.3.
2008-03-19 (v1.2.080319)
Om man skriver ut sina systeminställningar på en skrivare så visas nu de promilletal man använt för att skapa systemet och inte som tidigare, den faktiska radfördelningen.
2008-03-18 (v1.2.080318)
HTML-rättningen visar nu alla de inställningar man gjort för att skapa tipsraderna.
2008-03-17 (v1.2.080317)
Den nya matchinformationsskärmen visar nu när aktuell match startar och i vilken liga den spelas. Experttipparens tips visas även tydligare än tidigare.
2008-03-12 (v1.2.080312)
Bugfix: Om man matade in promilletal manuellt hamnade en nolla efter första siffran man matade in.
2008-03-04 (v1.2.080304)
Bugfix: Den nya matchinformationsskärmen visade fel lag i Inbördes möten om det inte fanns några inbördes möten att visa.
2008-03-03 (v1.2.080303)
Bugfix: I vissa fall kunde vägningen och sorteringen göra att SmarTips kraschade.
2008-03-01 (v1.2.080301)
Summaområdet som visades på reduceringsfliken är utbytt mot Rätt/Rad vilket visar hur många rätt varje enskild rad sannolikt kommer att ha. På sikt kanske jag lägger till ett filter för att plocka bort rader som sannolikt inte ger mer än ett visst antal rätt.
2008-02-29 (v1.2.080229)
Reduceringsnyheter
★ Nu räknas reduceringsparametrarna minsta och mesta teckenskillnad mot raden med högst vikt ut m.h.a. rena sannolikhetsberäkningar. Detsamma gäller Min/Max antal 1:or, X och 2:or. Se nyheterna ifrån 2005-01-07 för mer information. Förutom att ge ett bättre reducerat system gör detta även att vägningen av raderna går snabbare.
★ En minimivikt (på 307,69) föreslås nu per automatik. Man kan naturligtvis ställa in minimivikten manuellt fortfarande.
★ Dagens och veckans nyheter sammantagna gjorde att jag stegade upp versionsnumret till 1.2.
2008-02-28 (v1.1.080228)
Klickar man på matchnumren får man nu information om hur det gått för lagen i deras senaste matcher och inbördes möten.
2008-02-21 (v1.1.080221)
Vid rättningen visas nu raderna som kräver minst antal mål för maximalt antal rätt först i listan. Det bör nu vara väldigt lätt att se vilka lag man skall hålla på vilket tidigare kunde vara lite knepigt.
2008-02-20 (v1.1.080220)
Väldigt små utseendemässiga förändringar. När man nu klickar på ett matchnummer för att få fram expertkommentaren kan man scrolla i infomationsrutan med scroll-hjulet på musen.
2008-02-18 (v1.1.080218)
Små utseendemässiga förändringar. Nu finns tydligare knappar vid matcherna som visar att man kan klicka på matchnumren för att få information om matcherna. Informationsrutan på huvudformuläret rymmer nu dessutom mera information.
Bugfix: Den manuella rättningen fungerade dåligt om man hade haft igång den automatiska rättningen tidigare.
2008-02-17 (v1.1.080217)
Nu visas ännu tydligare vilka matcher som pågår och vilka som är avslutade. Dessutom presenteras de bästa tipsraderna något annorlunda när några matcher är avslutade genom att raderna med chans till ett ökat antal rätt visas först i listan.
2008-02-14 (v1.1.080214)
Förbättringar gällande avslutade matcher. Ibland är Svenska Spel snabbare än SVT på att rapportera matchavslut och detta tas nu hand om bättre. Dessutom bör antalet "spök-plingningar" ha reducerats ytterligare.
2008-02-10 (v1.1.080210)
Anpassning till SVTs något förändrade målservicesida.
2008-02-05 (v1.1.080205)
Vägningen, sorteringen och reduceringen uppsnabbade vilket märks om man använder sig av min- och max- värden i referensviktsinställningen och i vissa andra specialfall.
2008-02-04 (v1.1.080204)
Hanterar nu Svenska Spels prognoser med viss skepsism efter förra helgen då de visade fel tecken i flera matcher under större delen av spelomgången. SVTs rättning har nu högst prioritet ända till restultatet kommer ifrån Svenska Spel.
2008-02-02 (v1.1.080202)
Nu bör antalet "spök-plingningar" i matcher som ej startat vara kraftigt reducerade.
2007-10-30 (v1.1.071030)
Rättning av en bug som i sällsynta fall kunde göra att SmarTips kraschade om internetförbindelsen var nere.
2007-10-29 (v1.1.071029)
Fixat en långlivad bug som blev väldigt tydlig i förra versionen då SmarTips kraschade efter någon minuts rättning.
2007-10-27 (v1.1.071027)
Div. små fixar av buggar som kunde orsaka krascher. Nu skapas dessutom filen SmarTips.log i SmarTips-biblioteket som ni kan eposta till mig om ni stöter på problem.
2007-10-13 (v1.1.071013)
Nu får man genom att klicka på matchnumren information om när matcherna startar och dessutom visas en expertkommentar längst ned på skärmen. Matchernas starttider visas även på HTML-rättningssidan.
2007-10-11 (v1.1.071011)
HTML-rättningssidan något komprimerad för att folk skall slippa scrolla för att titta på ställningen i matcherna. Dessutom kan man nu skriva in ett personligt meddelande till sitt tipslag på HTML-sidan.
2007-10-02 (v1.1.071002)
Nu bör SmarTips fungera även bakom proxy-servrar i företagsnätverk. Jag är dock begränsad till ett enda större nätverk när jag testar, så jag behöver verkligen rapporter ifrån er som försökt köra SmarTips men som fått felkoder istället för stålar.
2007-10-01 (v1.1.071001)
Nu är filerna med de sparade raderna associerade med SmarTips så att man kan dubbelklicka på en fil med rader för att öppna den i SmarTips automatiskt.
Bugfixar:
Den automatiska uppdateringen innifrån SmarTips kommer att krångla när ni försöker använda den denna gång. Stäng SmarTips och kör istället SmarTipsInstaller:n direkt ifrån den här websidan. Nästa gång bör det dock fungera.
★ Om man har en mjukvarubrandvägg som måste godkänna all utåtgående trafik ifrån de program den ej känner igen så kunde installationsprogrammet lägga sig över fönstret med godkännandet i, vilket gjorde det svårt att klicka på OK.
★ Felet "Rader\RADER.XML kunde ej skapas" kunde uppstå när man var på väg att skicka in sina rader till Svenska Spel.
2007-09-28 (v1.1.070928)
Några små förbättringar i HTML-rättningen samt förenklat installations och uppgraderings-förfarande.
2007-09-27 (v1.1.070927)
Helt ny layout på HTML-rättningen som påminner mycket om rättningsskärmen i själva SmarTips-programmet och svenska tecken har nu kodats så att de bör se riktiga ut även om webservern som HTML-sidan ligger på inte är helt riktigt inställd.
De sparade radfilerna har nu flyttats till Mina Dokument\SmarTips för att underlätta för stryktippare som delar dator.
Bugfix: Bättre hantering av FTP-sessioner som fått timeout.
2007-09-23 (v1.1.070923)
Nu kan även filerna med de skapade raderna föras över till en server m.h.a. FTP. Detta för att underlätta distributionen av raderna för tipslag.
2007-09-22 (v1.1.070922)
Bugfix: Om det tog lång tid mellan målen kunde vissa av FTP-överföringarna misslyckas.
2007-09-21 (v1.1.070921)
Nu sköter SmarTips FTP-överföringarna internt istället för att använda Windows inbyggda FTP-program. Detta för att göra det ännu enklare att ställa in och analysera problem.
2007-09-20 (v1.1.070920)
Nu med ett inbyggt analysverktyg för att kontrollera inställningarna för FTP-överföringarna av rättningsfilerna.
2007-09-19 (v1.1.070919)
HTML-rättningen visar nu även vilka lag som spelar samt aktuell ställning i matcherna.
Bugfix: FTP-överföringarna misslyckades om man hade mellanslag i sökvägarna till rättningsfilerna.
2007-01-20 (v1.1.070120)
Nu hanteras lottade matcher bättre.
2006-10-06 (v1.1.061006)
Nu möjligt att publicera rättningen på internet som XHTML 1.1. Formatet lämpar sig mycket bra att titta på i mobiltelefonen och påminner om rättningsskärmen i själva SmarTips-programmet. Det går givetvis fortfarande bra att använda WML 1.1 eller HTML 4.01 om man föredrar det.
2006-05-05 (v1.1.060505)
Problemet med Oddset-experterna fixat. Svenska spel hade ändrat på Oddset-informationen på ett sätt som gjorde att SmarTips inte kunde tolka den. Nu skall det fungera igen.
2006-04-08 (v1.1.060408)
Rättningen uppdaterad för att matcha SVT's nya texttv-sida.
2006-02-23 (v1.1.060223)
Diverse bugfixar och uppsnabbningar kring den nya funktionaltieten. Nu kan man dessutom se hur stor chans det är att de tippade raderna ger 13 rätt. OBS! Det är väldigt viktigt att ni epostar mig om något krånglar! Testa den nya funktionaliteten och rapportera även de minsta problemen ni hittar.
2006-02-22 (v1.1.060222B)
Detta är en beta-version med en helt ny möjlighet att styra i vilket sannolikhetsintervall tipsraderna skall väljas ur. Jag uppdaterar inte hjälptexten förrän jag fått in synpunkter och eventuella felrapporter på den nya funktionaliteten och därefter slutför den helt. Jag har dock lagt in en skärmbildsdump av den nya referensviktsskärmen.
2006-01-20 - (08:30) En förändring som smugit sig in hos Svenska Spel gör för tillfället att inga Experter som använder sig av kollektorerna Folkets röst samt Tio tidningar fungerar. Detta kommer att åtgärdas av Svenska Spel inom några timmar tack vare en felrapport ifrån en av SmarTips användare. Stort tack.
2005-09-08 (v1.1.050908)
Det är nu möjligt att ställa in ett exakt referensviktsvärde utan att klicka i histogrammet.
2005-09-06 (v1.1.050906)
Vid reducering visas nu även i vilket summaområde de valda raderna ligger. En rads summa är summan av dess promilletal. Summan säger egentligen inte så mycket men kan användas för att jämföra SmarTips med andra tipsprogram där summan används.
2005-08-16 (v1.1.050816)
WAP/HTML-rättningen visar nu korrekta delresultat även då tipsomgångar varar över flera dagar. Nedladdningen av SmarTips har inte fungerat under två veckor pga en trasig gateway. Problemet är nu förhoppningsvis åtgärdat.
2005-06-06 (v1.1.050606)
Vid WAP-rättning visas nu de matcher som spelats klart på en egen rad märkt 'SL'.
2005-05-30 (v1.1.050530)
Bugfix: Svenska tecken i början och slutet i de spelande lagens namn föll bort.
2005-05-23 (v1.1.050523)
Nu letar SmarTips även efter rätt rad på SVTs texttv-sida 383.
2005-05-22 (v1.1.050522)
Uppdatering för att kunna tolka SVTs förändrade texttv-sida. WAP/HTML-rättningen visar nu också antalet rader man har satsat.
2005-03-30 (v1.1.050330)
Bugfix: De klickbara länkarna i SmarTips fungerade inte alltid på alla datorer. Det gällde särskillt datorer med fler än en CPU (eller CPU-kärna, så som Pentium 4 HT).
2005-03-28 (v1.1.050328)
Diverse små utseende-uppdateringar som endast rör Windows XP-användare.
2005-03-17 (v1.1.050317)
Nu räknas endast de pågående och avslutade matcherna in vid rättningen då matcherna har olika starttid. De matcher som ej är påbörjade räknas m.a.o. ej som kryss längre.
Bugfixar: Rättningen kunde (och kan i viss mån fortfarande) hänga hela SmarTips. Windows XP-användare verkar ha haft störst problem med detta. Betydligt fler svarsmeddelanden vid rättning visas nu, så om någon har problem med hängningar, eposta då gärna en skärmdump av SmarTips i hängt läge så är det störst chans att problemet kan åtgärdas.
2005-03-12 (v1.1.050312)
Svenska Spels normala svarskod vid rättning innan matcherna startat såg lite missvisande ut och togs bort. I övrigt är det ingen skillnad på denna version och föregående.
2005-03-11 (v1.1.050311)
De svarskoder som Svenska Spel ger när man rättar sina rader visas nu på statusraden.
Bugfix: Om man klickade på "Arkiv\Ny tippning" så dök M-filter-skärmen upp utan anledning.
2005-03-07 (v1.1.050307)
Rättningsskärmen visar nu mycket tydligare de de tecken som är rätt resp. fel.
2005-03-06 (v1.1.050306)
Nu även med utdelningsprognos!
När matcherna spelas kan du nu se den prognostiserade utdelningen dina rader ger.
2005-03-03 (v1.1.050303)
En fil med tipsrader sparas nu automatiskt när man trycker på Net Bet precis som i den tidigare Net Bet-funktionen. Dessutom försöker SmarTips att överföra raderna till Svenska Spel upp till 3 gånger om överföringen skulle krångla. OBS: Vid överföringen kan det verka som SmarTips hänger en stund. Ju fler tipsrader, desto längre hängning. Detta är dock en illusion. Hav tålamod. Detta usla beteende kommer att åtgärdas om en inte allt för lång tid, men förmodligen inte redan tills på lördag.
2005-03-02 (v1.1.050302)
Net Bet funktionen förenklad!
Överföringen av dina tipsrader till Svenska Spel sker nu helt automatiskt när du klickar på Net Bet. Du får också upp Svenska Spels webb-sida där du kan välja mellan att godkänna eller att radera raderna som överförts.
2005-02-28 (v1.1.050228)
Bugfix: De nya rättningsfilerna publicerades inte alltid när alla matcher spelats klart.
2005-02-27 (v1.1.050227)
SmarTips först igen! Det är nu möjligt att publicera rättningen som en webb-sida eller som ett WML-dokument. Detta gör att du kan följa med i rättningen i en webb-browser eller en mobil-telefon som stödjer WAP och WML. Inställningarna för detta finns under Redigera\Inställningar.
2005-02-25 (v1.1.050225)
Bugfix: Vinstsumman 0 (noll) visades innan Svenska Spel publicerat vinstsummorna.
2005-02-24 (v1.1.050224)
Rättnings-funktionen helt omskriven! Programmet rättar nu bl.a m.h.a. SVTs texttv istället för TV4s. Detta för att TV4 uppdaterar sin texttv-sida så sällan under lördagarna. I SmarTips visas nu matcher som pågår i fet stil, färdiga matcher med kursiv stil och senaste målen med grön bakgrund. Lottade matcher visas mha ett streck i mål-rutan. Nu på lördag blir första testet för denna nya rättningsfunktion, så jag skulle uppskatta om ni ville skicka ett ebrev och tala om hur det fungerade för er.
Standard-kollektorn (som används av alla de Experter som levereras med SmarTips) är helt omskriven. Ny kollektor (Experttipset) tillagd. Denna kollektor hämtar information om hur Svenska Spels expert (Ralf m.fl) har tippat. En ny SmarTips-expert, "Elvis", är tillagd. Elvis använder sig av den nya kollektorn, Tio tidningars tips samt oddset.
2005-02-20 (v1.1.050220)
Bättre stöd för multipla spelomgångar per vecka, vilket behövs denna vecka (7) då Europatipset har 2 spelomgångar (529 och 530). Du som redan lämnat in rader för andra spelomgången, öppna tipsfilen och ändra omgångsnummret uppe till höger till 530 och spara sedan filen igen.
Nu markeras 13Plus-matchen genom att matchsiffran blir i fet stil. Gällande inlämningstider visas också.
Denna version innehåller dessutom flera interna förbättringar med avseende på internet-kommunikationen.
2005-02-16 (v1.1.050216)
Reduceringssteget ordentligt uppsnabbat. Detta märks framförallt vid stora system.
2005-02-15 (v1.1.050215)
Bugfix: Rättningen styrs nu av det tecken Svenska Spel rapporterar, inte hur många mål hemmalaget resp. bortalaget gjort. I Stryktipsomgång 2005 vecka 6 var det oavgjort i match 12 vid den ordinarie matchtidens slut vilket ger ett kryss. Att det blev 4-2 efter förlängning påverkar inte stryktipsresultatet enl. Svenska Spels spelregler.
2005-02-14 (v1.1.050214)
Mer information tillagd till utskriftsfunktionen.
Bugfix: Rättningen kunde hänga sig under vissa omständigheter. Detta skall förhoppningsvis vara fixat nu.
2005-02-10 (v1.1.050210)
Utskriftsfunktion tillagd under "Arkiv". Utskriften är en rapport som visar antalet rader/tecken. Funktionen är under arbete och kommer att fyllas på med mera information med tiden. Kom gärna med förslag om det är någon information du vill ha med i rapporten.
2005-01-10 (v1.1.050110)
Bugfix: Rättningen visade alla matcher som ofullständigt redovisade.
2005-01-09 (v1.1.050109)
Tipsmotorn förbättrad så att den faktiska teckenfördelningen hamnar närmare den önskade än tidigare.
2005-01-08 (v1.1.050108)
Nu fungerar rättningen även då Svenska Spel publicerat ofullständiga resultat. Slutställningen i matcherna visas vid dessa tillfällen som 99-0, 99-99 eller 0-99 beroende på om resultatet blivit 1, X eller 2.
2005-01-07 (v1.1.050107)
Rättning av 13 Plus-rader inlagd.
2005-01-07 (v1.1.050107)
SmarTips föreslår nu värden för minsta och mesta teckenskillnad mot raden med högst vikt samt minimalt/maximalt antal 1:or, X och 2:or. Dessa förslag är idag väldigt grova och den bakomliggande analysen kan komma att ändras i framtiden.
Stöd för 13 Plus inlagt!
M-filterinställningar sparas nu i tipsradsfilerna.
Bugfix: Vissa inlästa radfiler gav fel veckonummer.
2005-01-04 (v1.1.050104)
Bugfixar: Om man försökte fylla i jättestora eller negativa promilletal så kunde programmet krascha. Om man fyllde i promille 1000 i alla matcherna så kunde det också krascha.
Div. upprensning i Expert- underhållsmenyn har dessutom gjort programpaketet lite mindre.
2005-01-02 (v1.1.050102)
Under hjälp-menyn finns nu en länk till hjälptexten på nätet samt en länk till ett nystartat diskussionsforum för SmarTips- användare. Hjälptexten är dessutom uppdaterad.
2005-01-01 (v1.1.050101)
Gott Nytt År-fix: Vecka 53 sparades fel. Du som exempelvis sparat dina rader i en fil kallad 2004_53.str kommer att få årtalet 2003 när du läser in raderna. Detta gjorde också att rättningen inte fungerade för denna vecka. Ladda ned senaste versionen av SmarTips och läs in raderna igen. Ändra manuellt årtalet till 2004 och spara ned filen igen så är problemet löst.
2004-12-27 (v1.1.041227)
Nu presenteras även den faktiska teckenfördelningen i radinspektionsfönstret.
2004-11-02 (v1.1.041102)
Matematiskt filter tillagt. Italienska stryktipset utbytt mot Europatipset.
2004-08-12 (v1.1.040812)
Rättningsprogrammet integrerat med huvudprogrammet. Detta motverkar det resursläckage äldre versioner av Windows lider av då man startar och avslutar program. Det gör också rättningen något snabbare och programpaketet något mindre.
2004-07-31 (v1.1.040731)
Nu visas vinstsumman direkt när Svenska spel presenterar resultaten. Även gamla tipsomgångar kan kontrolleras.
2004-06-27 (v1.1.040627)
Två små bugfixar
★ Den automatiska rättningen visade inte när en match var klar pga en layoutförändring på TV4:s texttv-sida.
★ Valdes en väldigt låg referensvikt (nära minsta möjliga) samtidigt som minst ett promilletal satts till 0 (noll) så valdes vissa rader bort vid reduceringen.
2004-03-02 (v1.1.040302)
Experten med det slaviska namnet är nu bortplockad pga klagomål ifrån upphovsmannen. Ersättaren Bojan dyker upp istället.
2004-03-02 (v1.1.040302)
Små irriterande uppkopplings-problem fixade.
2003-11-16 (v1.1.031116)
Ny version som fungerar med TV4s förändrade TextTV-sida. TV4s nätupplaga av TextTV-sidorna är dock hopplöst dåligt uppdaterade varför den automatiskt rättningen sker med fördröjning. Det går naturligtvis bra att manuellt fylla i ställningen i varje match precis som tidigare.
2003-08-05 (v1.1.030805)
Den automatiska rättningsfunktionen förbättrad.
Rättning sker nu mha TV4s TextTV istället för SVTs.
Bugfix: Rättning via proxy fungerade ej tidigare.
2003-08-03 (v1.1.030803)
Två små uppdateringar:
Medianvärdes-sökningen kan nu stängas av.
Bugfix: Histogramet ritas nu om korrekt mellan olika vägningar.
2003-08-01 (v1.1.030801)
Ytterligare en sortering uppsnabbad.
2003-08-01 (v1.1.030801)
Sorterings-steget ordentligt uppsnabbat.
2003-07-21 (v1.1.030721)
Ny kollektor och expert-uppdatering. Kollektorn "Oddset" tillagd. En expert med samma namn är också tillagd. Experten Bojan baserar nu sina råd på Oddset(40%), Folkets röst(40%) samt Tio Tidningars Tips(20%). Du kan givetvis fortfarande justera procenttalen efter eget tycke.
2003-07-09 (v1.1.030709)
Vägningen av rader ordentligt uppsnabbad!
2003-06-26 (v1.1.030626)
SmarTips kontrollerar nu automatiskt om det finns någon ny version tillgänglig.
2003-06-25 (v1.1.030625)
Största uppdateringen hittils! Allt i denna uppdatering syftar till att göra det lättare att välja ut "rätt" rader. En helt ny vägnings och reducerings-motor gör också att koncentrationen av antalet rader i önskat vikt/sannolikhets-område ökar markant!
2003-06-07 (v1.0.030607)
Nytt reduceringsfilter. Man kan nu ställa in min och max antal 1:or, X och 2:or.
2003-02-12 (v1.0.030212)
Två små uppdateringar:
★ Namnet på aktuell tipsfil syns nu i toppen på SmarTips vilket underlättar om man har många SmarTips igång samtidigt.
★ Sökvägen till RADER.TXT läggs nu i klipp-och-klistra-bufferten när man trycker på Net Bet-knappen så att man inte behöver "Bläddra" när man skall föra över raderna till Svenska Spel. Tryck bara på CTRL-V.
2003-01-21 (v1.0.030121)
Hjälptext tillgänglig!
2002-09-05 (v1.0.020905)
Bugfix: Programmet krashade om man klickade på fältet med de bästa radern medan rättning pågick.
2002-08-28 (v1.0.020828)
Aktuell vecka fylls i redan vid start.
Bugfix: Gamla tipsradsfiler kan nu läsas in även efter reducering.
2002-08-27 (v1.0.020827)
Efterlängtad uppdatering:
★ Flera filer per vecka kan nu sparas.
★ Med tipsraderna sparas nu även de spelande lagen, promillesatserna samt reduceringsparametrarna.
Bugfix: Sparade veckonummer blir nu rätt.
2002-08-23 (v1.0.020823)
Mindre uppdatering. Låsning av funktioner som inte är redo mm.
2002-08-17 (v1.0.020817)
Uppdatering av div. länkar. T.ex. Net Bet-knappen tar dig nu direkt till sidan för inlämning av dina rader.
2002 - Vår & Sommar
Väldigt mycket ledighet!
2002-03-26 (v1.0.020326)
Möjlighet att spara egna Expert & Kollektor-inställningar.
2002-03-21 (v1.0.020321)
Nu stöd för manuell rättning samt testning av framtaget system mha slumprads-funktion.
2002-03-19 (v1.0.020319)
Förbättrad rättnings-funktion.
2002-03-15 (v0.9.020315B)
Beta-status!
Användare av tidigare versioner rekommenderas starkt att ladda ned den senaste versionen.
2002-03-12 (v0.8.020312)
Nya reduceringsparametrar tillagda.
2002-02-28 (v0.8.020228)
Tillgång till Svenska Spels XML-spec.
Detta kommer att göra flera funktioner snabbare och mer pålitliga än tidigare.
2002-02-22 (v0.8.020222)
SmarTips hemsida lanseras.
1998 - SmarTips tipsmotor utvecklas.

Copyright(C) 1998-2024 - Lyncon

Counter Valid HTML 4.01! Valid CSS!